فرماندار گفت:

فرماندار گفت: افتخار ما مسلمانان این است که فرهنگ باورهای دینی ما یعنی آیین مقدس اسلام مبتنی بر ارزش بینش و دانش و ارجمندی کتاب و نگارش است و خداوند منان معجزه ابدی آخرین و محبوب ترین فرستاده اش را یک کتاب قرار داده است.قرآن کریم سرامد همه کتابهای عظیم است و همچنین پیشینه فرهنگی ما و شمار کتابها و کتابخانه ها در عصر شکوفایی تمدن اسلامی و اهتمام دانشمندان اسلامی و ایرانی در پدید آوردن آثار ارزشمند جهانی، همه و همه ناظر بر اهمیت کتاب و کتابخوانی است.

سیفی در پاسخ خود به این سئوال  که درحال حاضر چند درصد کتابخوان و چه تعداد کتابخانه در شهرستان وجود دارد؟ اشاره کرد: با تلاش مسئولین شهرستان یزد جایگاه خوبی در استان و نیز در سطح کشور دارد در حال حاضر حدود 27000 نفر عضو و تعداد 37 کتابخانه تحت پوشش و مشارکتی وجود دارد  که  از نتایج آن می توان  به موفقیت دانش آموزان و دانشجویان یزدی در رقابتهای علمی ، وجود دانشمندان در زمینه های مختلف  ، وجود کتابخانه ها با امکانات خوب و ... اشاره کرد.

فرماندار با بیان این مطلب که کتاب میراثی ماندگار، پدیده ای باشکوه و با ارزش و عنصری رشد آفرین و روشنگر در پهنه زندگی بشر است از مسئولین در سطح شهرستان خواست تا با فراهم کردن امکانات و زیر ساختهای مناسب شرایط لازم فرهنگ کتاب و کتابخوانی را گسترش دهند و همچنین خاطرنشان کرد فرمانداری نیز در این زمینه آمادگی خود را برای هر گونه مساعدت اعلام می دارد.