فرماندار يزد:

به گزارش روابط عمومي فرمانداري يزد ،‌محمود شاكري شمسي در اين مراسم با بيان اينكه دولت تدبير و اميد نگاه ويژه اي به بحث بهداشت و درمان دارد افزود: با توجه به سياستهاي دولت در شهرستان يزد نيز برنامه ي توسعه بر مبناي بهداشت و سلامت تدوين شده است.

فرماندار با اشاره به اينكه در طول يكسال گذشته اقدامات خوبي از سوي دولت يازدهم در زمينه بهداشت و بيمه هاي اجتماعي و درمانی انجام شده است اظهار داشت: اجراي طرح بيمه ي سلامت ايرانيان براي افرادي كه فاقد هر گونه بيمه اي هستند ، صرفاً با پرداخت ده هزار ريال يكي از مهمترين اقداماتي است كه در این حوزه صورت گرفته است.

وي خاطرنشان كرد: روستائيان ساكن و غير ساكن در روستا همچنين مي توانند با ثبت نام بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر و پرداخت مبلغ اندك از مزاياي اين طرح كه شامل بازنشستگي ، از كار فتادگي، مزایای مستمری و .... بهره مند شوند.

شاكري شمسي اعلام كرد: در هفته دولت چند طرح در حوزه بهداشت در روستاهاي شهرستان يزد به بهره برداري رسيده است تصريح كرد: افتتاح و بهره برداري از اين طرح ها مي تواند نقش بسيار مهمي در ارتقاء شاخص هاي بهداشتي در يزد خواهد داشت.