فرماندار يزد:

به گزارش روابط عمومي فرمانداري يزد ،‌محمود شاكري شمسي فرماندار باتفاق سالاري معاون سياسي و اجتماعي فرمانداري در چارچوب برنامه هاي هفته دولت در شهرستان يزد از مركز شماره يك كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان بازديد كرد.

محمود شاكري شمسي در اين بازديد از بخشهاي مختلف اين مركز ديدن و از نزديك در جريان فعاليتهاي كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان قرار گرفت.

فرماندار يزد ابتدا در جمع كودكان و نوجوانان اين با گراميداشت ياد و خاطره شهيدان رجايي و باهنر و تبريك آغاز هفته دولت به بيان برخي از صفات و ويژگي هاي اين دو شهيد پرداخت.

شاكري شمسي در حاشيه اين بازديد گفت: کانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان یکی از مراکز موثر فرهنگی ،هنری و آموزشی است که می تواند نقش موثری در ارتقاء سطح دانش ،آگاهی و خلاقیت و تکوین شخصیت کودکان و نوجوانان داشته باشد.

فرماندار يزد با تأكيد به اينكه پرورش كودك؛ اصلي است كه بايد جدي گرفته شود افزود: کودکان سرمایه های فردای هر جامعه محسوب مي شوند،که قطعاً سرمایه گذاری برای آموزش و پرورششان مستقيماً بر پيشرفت و سلامت جامعه تأثيرگذار بوده و در اين مسير كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان مي تواند با همكاري خانواده و ساير نهادهاي آموزشي نقش بسزايي داشته باشد.

در اين بازديد مهدي جاور مدير مركز شماره يك كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان شهر يزد گزارشي از عملكرد اين مركز ارائه كرد.