طي ابلاغي از سوي فرماندار يزد

به گزارش روابط عمومي فرمانداري يزد ، محمود شاكري شمسي در اين ابلاغ آورده است: با عنايت به نامه معاون محترم سياسي ، امنيتي و اجتماعي استانداري و قائم مقام ستاد بزرگداشت هفته دولت استان ، به موجب اين ابلاغ به عنوان دبير ستاد بزرگداشت هفته دولت در شهرستان يزد منصوب مي شويد.

انتظار دارد با همت و پشتكار جناب عالي و همكاري كليه دستگاههاي اجرايي شهرستان نسبت به اجراي برنامه هاي تدوين شده بزرگداشت هفته دولت در شهرستان با هماهنگي معاون محترم سياسي و اجتماعي فرماندار در چارچوب سياستهاي دولت تدبير و اميد اقدامات لازم معمول نمائيد.