به ریاست فرماندار و با حضور مدیرکل دفتر امور زنان و خانواده استانداری

نشست تبیینی اجرای طرح فتحان (فرزندان تحول آفرین ایران) در فرمانداری یزد برگزار شد.

در این نشست در رابطه با ترویج فرزند آوری و چگونگی اجرای طرح فتحان(فرزندان تحول آفرین ایران) بحث و تبادل نظر شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری یزد، پیش از ظهر امروز نشست تبیینی اجرای طرح فتحان (فرزندان تحول آفرین ایران) با حضور حسینی مطلق مدیرکل دفتر امور زنان و خانواده استانداری، اکبری معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی فرمانداری یزد، بخشداران مرکزی و اکرم آباد و دهیاران روستاهای تابعه در محل سالن جلسات فرمانداری برگزار شد.

در این نشست در رابطه با ترویج فرزند آوری و چگونگی اجرای طرح فتحان(فرزندان تحول آفرین ایران) بحث و تبادل نظر شد.