فرماندار يزد:

كاهش آسيب هاي اجتماعي از مهمترين سياست هاي دولت تدبير و اميد است

فرماندار يزد در جلسه شوراي فرعي مبارزه با مواد مخدر شهرستان يزد گفت: پیشگیری و كاهش آسیب های اجتماعي از مهمترين سياست هاي دولت تدبير و اميد است.

به گزارش روابط عمومي فرمانداري يزد، جلسه شوراي فرعي مبارزه با مواد مخدر شهرستان يزد به رياست فرماندار يزد و با حضور دستگاه هاي عضو اين شورا تشكيل شد.

« مصطفي سالاري » در اين جلسه ضمن تقدير از مجموعه اقدامات صورت گرفته در راستاي پيشگيري از گسترش مصرف مواد مخدر در شهرستان يزد توسط دستگاه هاي اجرايي مرتبط در اين زمينه اظهار داشت: منشأ بسياري از آسیب‌های اجتماعی در کشور اعتیاد و مواد مخدر است و با توجه به سياست دولت تدبير و اميد مبني بر كاهش و پيشگيري از اين آسيب ها در سطح جامعه ضروري است تا نهادهاي مسئول برنامه هاي خود را در اين راستا اجرايي نمايند.

فرماندار يزد با بيان اينكه پيشگيري از اعتياد كم هزينه تر و اثر بخش تر است افزود: اميد است با بحث و بررسي راهكاري هاي مقابله و پيشگيري و رسيدن به نتايج علمي و عملياتي و همچنين با تلاش مسئولين ذيربط بتوانيم گام مهمي را در مبارزه با اعتياد برداريم.

رئيس شوراي فرعي مبارزه با مواد مخدر شهرستان يزد خواستار هماهنگي و تعامل بين بخشي ميان ادارات و نهادهاي مرتبط در موضوع پيشگيري از اعتياد شد  و تصريح كرد: آموزش های پیشگیری از اعتیاد باید مبتنی بر نیازهای جامعه هدف ارائه گردد در غیر اینصورت این آموزش ها نتیجه ای را در بر نخواهد داشت.

سالاري بر معرفي ظرفيت ها و محدوديت ها به منظور مقابله با اين پديده تأكيد كرد و ابراز داشت: بايد با استفاده از آمار و اطلاعات لازم طرح يكپارچه اي از سوي شوراي فرعي مبارزه با مواد مخدر شهرستان تهيه شود تا مبناي فعاليت دستگاه هاي اجرايي شود.

فرماندار يزد در پايان استفاده  از ظرفيت سازمان هاي مردم نهاد را در پيشگيري از مواد مخدر مهم و تأثيرگذار دانست و خاطرنشان كرد: در شهرستان يزد نزديك به 40 تشكل مردمي داريم كه در زمينه هاي اجتماعي مشغول به فعاليت هستند كه قطعاً حضور آنها در زمينه پيشگيري از اعتياد مي تواند تأثيرگذار و اثر بخش باشد.