فرماندار در صحن علنی شورای اسلامی شهر یزد:

به گزارش روابط عمومی فرمانداری یزد، محمود شاکری شمسی در این جلسه با بیان اینکه فرمانداری آماده هر گونه همکاری ، تعامل و همفکری با مجموعه شورای اسلامی شهر و شهرداری است افزود: مرتفع شدن مشکلات در شهر و همچنین خدمت رسانی هر چه بیشتر و بهتر به مردم در سایه همفکری و تعامل همه دستگاههای اجرایی امکان پذیر خواهد بود.

فرماندار اعلام کرد: روح حاکم بر کمیته انطباق که وظیفه تطبیق دادن مصوبات شورای اسلامی شهر با قوانین را دارد تعامل و همراهی است و از شورا نیز انتظار داریم در این مسیر گام برداد.

وی در ادامه با اشاره به اینکه چالش مهم استان و شهرستان یزد موضوع کمبود آب است خاطر نشان کرد: ضرورت دارد تا مدیریت مصرف آب در خانواده های به نحو جدی مورد توجه قرار گیرد و در شهرداری ها نیز این موضوع با بکارگیری شیوه های نوین آبیاری در مصارف فضای سبز و بوستان های سطح شهر بخوبی مدیریت شود.

فرماندار در پایان به ادغام شهر حمیدیا به یزد اشاره کرد و گفت: ادغام شهر حمیدیا به یزد مصوبه هیأت محترم دولت است و در آینده با فراهم شدن سایر زیرساختها اجرا خواهد شد.

در این جلسه در خصوص بودجه پیشنهادی سال 93 شهرداری یزد نیز مباحثی مطرح و پس از تبادل نظر تصمیم گیری شد.