جلسه اعضاء انجمن كتابخانه ها در محل دفتر فرماندار يزد تشكيل شد.
بمنظور رفع مشكلات موجود و تجهيز كتابخانه هاي عمومي يزد و همچنين آينده فرهنگ كتاب و كتابخواني با حضور آقاي عظيمي نيا و ساير اعضاء جلسه تشكيل و توسط آقاي سيد محمد حسن علائي –مدير كل كتابخانه هاي يزد به اعضاء جلسه ارائه و گزارش گرديد.
در پايان جلسه قرار شد كه در هر محله كتابخانه اي احداث گردد
مقرر شد مكان يابي احداث دو كتابخانه پيشرفته و ديجيتال كه در دور سوم سفر رياست جمهوري كه سفر فرهنگي خواهد بود توسط انجمن انجام بگيرد و به فرمانداري اعلام شود .