معاون برنامه ريزي ، اداري و مالي فرماندار يزد خبر داد:

به گزارش روابط عمومي فرمانداري يزد،‌ افسانه شهابي پور در اين رابطه گفت: كار ثبت نام از متقاضيان همكاري در طرح سرشماري عمومي كشاورزي 93 از روز 11 شهريور ماه آغاز و تا روز پنج شنبه 20 شهريور ماه به مدت 10 روز ادامه خواهد داشت.

معاون برنامه ريزي ،‌اداري و مالي فرمانداري يزد افزود: دارا بودن حداقل مدرك تحصيلي ديپلم، توانايي كار با تبلت و داشتن حداقل 18 و حداكثر 45 سال از مهمترين شرايط براي همكاري در اين طرح است.

وي اظهار داشت: متقاضيان مي توانند با مراجعه به سايت استانداري يزد به نشاني  www.ostanyazd.ir  و يا پايگاه اطلاع رساني فرمانداري يزد به نشاني www.yazd.gov.ir  نسبت به ثبت نام خود اقدام كنند.

شهابي پور همچنين اضافه كرد: افراد نهايي براي همكاري در اين طرح پس از گذراندن دوره آموزشي و كسب حد نصاب امتياز در آزمون پاياني معرفي خواهند شد.

معاون برنامه ريزي ، اداري و مالي فرماندار يزد تصريح كرد: زمان اجراي سرشماري عمومي كشاورزي 1393 از تاريخ 1393/07/05 الي 1393/08/18 در تمام نقاط شهري و روستايي و خانوارهاي غير ساكن اجرا خواهد شد.

شايان ذكر است آخرين سرشماري عمومي كشاورزي در سال 1382 اجرا شده است.