فرماندار يزد تأكيد كرد؛

تعامل و همراهي فرمانداري با شوراي اسلامي شهر و شهرداري در راستاي رفع مشكلات

فرماندار در صحن علنی شورای اسلامی شهر یزد بر همفکری و تعامل در راستای حل مشکلات و خدمت بيشتر به مردم تأکید کرد.

به گزارش روابط عمومي فرمانداري يزد، « مصطفي سالاري » فرماندار يزد به همراه اعضاي هيأت تطبيق شهرستان در صحن علني شوراي اسلامي شهر يزد حضور يافت.

فرماندار يزد در اين جلسه كه شهردار يزد نيز حضور داشت با بيان اينكه جلسات هيأت تطبيق مصوبات شوراي اسلامي شهرهاي شهرستان به صورت هفتگي در فرمانداري يزد تشكيل مي شود افزود: از شوراي اسلامي شهرها خواسته ايم تا مصوبات جلسات خود را به صورت منظم و سريع به فرمانداري ارسال نمايند تا در مهلت قانوني بررسي و پاسخ داده شود.

سالاري با اشاره به وجود برخي ايرادات در مصوبات شوراهاي اسلامي شهر اظهار داشت: بيشتر اعتراضات هيأت تطبيق به مصوبات به علت ايرادات انشايي و محتوايي آن است كه در اين راستا دبيرخانه هيأت نظرات و پيشنهادات خود را به دبيرخانه شوراهاي اسلامي شهرها ارسال نموده است.

رئيس هيأت تطبيق شهرستان يزد با اعلام اينكه رويكرد اين هيأت تعامل هر چه بيشتر در راستاي كاهش اعتراض به مصوبات شوراي اسلامي شهر با اطلاع رساني و آموزش موازين قانوني مي باشد تصريح كرد: روح حاکم بر هيأت تطبيق که وظیفه بررسي و تطبیق مصوبات شورای اسلامی شهر با قوانین و مقررات را دارد، تعامل و همراهی است و از شورا نیز انتظار داریم در این مسیر گام بردارد.

وي خاطرنشان كرد: آمادگي داريم به منظور هماهنگي و تعامل بيشتر يكي از اعضاي شوراي اسلامي شهر يزد براي توشيح برخي مصوبات و رفع ابهام در جلسات هيأت تطبيق حضور داشته باشد.

سالاري در بخش پايان صحبت هاي خود با تأكيد به اينكه شوراي اسلامي شهر علاوه بر برنامه ريزي و تصويب ضوابط و مقررات لازم براي بهبود مديريت شهري و حل مسائل ومشكلات مردم بايد نظارت كافي و دقيق بر اجراي مصوبات داشته باشد ابراز داشت: بودجه سازمان هاي وابسته به شهرداري و رديف هزينه ها و درآمدها بودجه شهرداري بايد در چارچوب بخشنامه ها و آيين نامه هاي ابلاغي تنظيم و جمع بندي شود.