در تاريخ 15 دي ماه، بخشدار مركزي يزد به اتفاق كارشناسان دفتر فني استانداري، از پروژه هاي عمراني اجراشده و در حال اجرا در روستاهاي بخش مركزي، بازديدي را به عمل آورده و در نهايت، طي جلسه اي كه در روستاي فهرج و با حضور رؤساي شوراي اسلامي روستاها و دهياران برگزار شد، پس از بررسي مسائل و مشكلات، به ارائه راهكارهاي اجرايي در زمينه حل آنها پرداختند.