به ریاست معاون برنامه ریزی و توسعه فرماندار یزد

اولین کارگروه تنظیم بازار شهرستان یزد در سال۱۴۰۳ برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری یزد پیش از ظهر امروز اولین کارگروه تنظیم بازار شهرستان یزد در سال۱۴۰۳ به ریاست عباس رحمانی طاحونه معاون برنامه ریزی و توسعه فرماندار و با حضور نمایندگان سایر ادارات عضو در محل سالن ولایت فرمانداری یزد برگزار شد.

ارائه گزارش توسط نماینده اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص اجرای کالابرگ الکترونیکی،

همچنین ارائه گزارش توسط نمایندگان اداره صمت، جهاد کشاورزی و اتاق اصناف در خصوص تعداد بازرسی های انجام شده و تعداد پرونده ارسالی به تعزیرات حکومتی، و ارائه گزارش توسط نماینده اداره کل تعزیرات حکومتی در خصوص تعداد آرای صادره مهمترین دستور کارهای این جلسه بود.