به ریاست معاون هماهنگی امور عمرانی فرماندار یزد

اولین جلسه کمیسیون هماهنگی امور حفاری های شهرستان در سال۱۴۰3 برگزار شد.

بررسی درخواست مجوز حفاری شرکت گاز و آب و فاضلاب در شهر شاهدیه مهمترین دستور کار این نشست بود.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهر یزد ظهر امروز  اولین جلسه کمیسیون هماهنگی امور حفاری های شهرستان در سال1403 به ریاست  "فرزین خادمی" معاون هماهنگی امور عمرانی فرماندار یزد و نمایندگان  تعدادی از دستگاه های خدمات رسان، با هدف بررسی درخواست مجوز حفاری شرکت گاز و آب و فاضلاب در شهر شاهدیه، در محل سالن ولایت فرمانداری برگزار شد.