جلسه تبیینی مشارکت حداکثری در انتخابات با حضور شبکه دستیاران مردمی سازی دولت

جلسه چگونگی برگزاری انتخابات و تبیین مشارکت حداکثری مردم به ریاست علی اکبر عزیزی، رئیس ستاد انتخابات استان یزد با حضور شبکه دستیاران مردمی سازی دولت برگزار شد .

این جلسات با هدف تبیین مشارکت حداکثری مردم و قشر های مختلف جامعه در انتخابات برنامه ریزی شده است.

مطالب مرتبط

هیچ نتیجه‌ای یافت نشد.
افزودن نظرات