روز يكشنبه مورخ 2/8/89 سيفي فرماندار يزد در ديدار دوستانه با خبرنگار روزنامه همشهري درخصوص شبهات ايجاد شده درخصوص جابجايي پايانه شهرستان يزد گفتگو كرد.

 

*خبرنگار همشهري: چه شد كه تصميم به جابجايي پايانه گرفته شد؟

سيفي: قرار داشتن پايانه قديم شهرستان در مركز شهر دليل رفت و آمد اتوبوسها در سطح شهر شده بود كه متاسفانه شاهد ايجاد ترافيك هاي سنگين، چندين تصادف و حتي تصادفات منجر به فوت نيز بوديم. ساختمان قديمي پايانه نيز از نظر امنيت و بهداشت وامكانات قابل قبول نبود. اينها باعث شد تا تصميم به جابجايي گرفته شود.

 

*خبرنگار همشهري: وضعيت پايانه جديد از نظر امكانات رفاهي و بهداشتي و امنيتي قابل قبول است؟

سيفي: ساختمان جديد از نظر امكانات بهداشتي با پايانه قديم قابل مقايسه نيست. از نظر رفاهي نيز همينطور است. به هرحال ساختمان پايانه جديد نوساز است و امكانات بهداشتي خوبي در آن ايجاد شده است.

سازمان اتوبوسراني جهت ارائه خدمات و جابجا كردن مسافران اقدام به استقرار ايستگاهها خط واحد نموده و نسبت به سرويس دهي جهت انتقال مسافرين به ايستگاههاي مركزي و بالعكس صورت ميگيرد. سازمان تاكسيراني نيز ايستگاههاي خوبي در نظر گرفته و در تمام ساعات شبانه روز تاكسي جهت ارائه سرويس وجود دارد. در ضمن تاكسيهاي بيسيم نيز حتي در ساعات پاياني شب در صورت نياز حضور پيدا ميكنند.استقرار نيروي پليس انتظامي نيز امنيت جاني و مالي مسافرين را به نحو قابل قبولي تامين كرده است. درست است كه هنوز مشكلاتي وجود دارد منتهي ان شا الله اين مشكلات در گذر زمان حل خواهد شد.

 

*خبرنگار همشهري: آيا خدمات سوخت رساني و تعميرات و يا تعويض روغن و از اين قبيل به رانندگان اتوبوسها داده ميشود؟

سيفي: درخصوص سوخت بايد بگويم جايگاههاي سوخت رساني در فاصله كمي تا پايانه وجود دارد. اما در مورد خدمات ديگر بخش خصوصي بايد دعوت به كار شود تا اينگونه مشكلات مرتفع گردد. البته الان هم اتوبوسها براي اينگونه امورشان وارد شهر نميشوند و درنزديكي محل و در كنار جاده ي ترانزيتي امكانات خدمات رساني وجود داردا

 

خبرنگار همشهري: حرف و حديثهايي درخصوص فاصله كم پايانه با مخزنهاي سوخت شركت پخش فراورده هاي نفتي وجود دارد. آيا اين را صحه ميگذاريد؟

سيفي: بالاخره اين طرح بر اساس قوانين و علوم فني توسعه شهري اجرا شده و مكان يابي اين طرح علمي بوده است و چنين چيزي صحت ندارد. متاسفانه بعضي كه فكر ميكنند انتقال پايانه به مكان جديد برايشان مشكلاتي ايجاد كرده  در برابر آن مقاومت ميكنند. به هرحال هر كار تازه اي با مقاومت مواجه ميشود اما بعد از گذشت زمان و رفع مشكلات آن مردم دعا گوي مجريان خواهند بود. پايانه جديد در محدوده شهري و نزديك به جاده ترانزيتي قرار دارد و به محله هاي پرجمعيتي چون آزادشهر و امامشهر نزديك تر شده است. مشكل رفت و آمد اتوبوسها در سطح شهر مرتفع شده و امكانات بهداشتي و خدماتي خوبي دارد. ايرادات و مشكلات آن نيز در گذر زمان حل خواهد شد و عموم مردم نيز به آن عادت خواهند كرد.

وظيفه ما اين است كه مشكل مردم را حل كنيم و نبايد منافع يك گروه از مردم را به منافع كل مردم شهر ترجيح دهيم.

در پايان سيفي فرماندار يزد ابراز اميد واري كرد كه با همكاري دستگاهها و مردم به زودي شاهد رفع كامل مشكلات باقيمانده اين طرح باشيم.