طي ابلاغي از سوي فرماندار يزد

به گزارش روابط عمومي فرمانداري يزد ، محمود شاكري شمسي در اين ابلاغ آورده است: با عنايت به نامه معاون محترم سياسي ، امنيتي و اجتماعي استانداري و قائم مقام ستاد بزرگداشت هفته دولت استان ، به موجب اين ابلاغ به عنوان قائم مقام ستاد بزرگداشت هفته دولت در شهرستان يزد منصوب مي شويد.

انتظار دارد با همت و پشتكار جناب عالي و همكاري كليه دستگاههاي اجرايي شهرستان نسبت به برنامه ريزي و اجراي برنامه هاي بزرگداشت هفته دولت در شهرستان در چارچوب سياست هاي دولت تدبير و اميد اقدامات لازم معمول و گزارش مربوطه به اينجانب اعلام نماييد.