فرماندار يزد:

نظارت بر فعاليت سمن ها موجب بهبود كيفيت اقدامات مي شود

فرماندار يزد خواستار نظارت و بازديد از فعاليت هاي سازمان هاي مردم نهاد توسط اعضاي هيأت نظارت بر سمن هاي شهرستان شد و گفت: نظارت بر فعاليت سمن ها موجب بهبود و ارتقاء فعاليت ها و اقدامات آنان مي شود.

به گزارش روابط عمومي فرمانداري يزد، به منظور صدور پروانه و تمديد مجوز سازمان هاي مردم،  جلسه هیأت نظارت بر سمن هاي شهرستان یزد برگزار شد.

« مصطفي سالاري » در اين جلسه با بيان اينكه سازمان هاي مردم نهاد با حضور در بخش هاي اجتماعي، فرهنگي و ... اثر بخشي و كارآمدي برنامه ها و پيشرفت و توسعه را سرعت مي بخشند اظهار داشت: اين سازمان ها به عنوان پل ارتباطي ميان دولت و مردم هستند كه مي توانند ياري گر دولت در مسير برطرف كردن آسيب هاي اجتماعي و نابساماني ها جامعه باشند.

فرماندار يزد با تاکید بر کیفیت بخشی به فعالیت سمن‌ها افزود: سازمان های مردم نهاد باید با رعایت قوانین و مقررات تنها در چارچوب تعيين شده در اهداف تعيين شده در مجوزهاي خود اقدام نمايند.

وي همچنين نظارت و بازديد از فعاليت هاي سازمان هاي مردم نهاد در بهبود فعاليت هاي آنان مهم و برجسته دانست و تصريح كرد: نظارت و كنترل عملكرد سمن ها موجب شفاف شدن اقدامات آنها انجام مي شود.

سالاري با برشمردن تهدیدها، فرصت‌ها و نقاط قوت و ضعف در حوزه فعالیت‌های این سازمان‌ها، خاطرنشان کرد: حضور و مشاركت مردم در طرح هاي مختلف از ضروريات جامعه امروز است، لذا در اين زمينه توسعه كمي و كيفي سازمان هاي مردم نهاد در دستور كار دولت تدبير و اميد است.

فرماندار يزد در پايان ابراز داشت: دولت تدبير و اميد در اين مدت سعي داشته تا زمينه پذيرش و واگذاري مسئوليت هاي اجتماعي توسط مردم را در جامعه فراهم سازد.

در اين جلسه پس از بحث و بررسي اعضاء با صدور پروانه فعاليت براي سه سازمان مردم نهاد و تمديد مجوز يك سمن موافقت گرديد.