آقاي عظيمي نيا فرماندار و آقاي سيفي مدير كل سازمان ايرانگردي و جهانگردي يزد با نمايندكان شهرداري و آموزش و پرورش و خبرگزاريها در محل موزه سكه شناسي حيدرزاده گردهم آمدند تا در خصوص اطلاع رساني و راهنمائي اين موزه كه در سطح كشو منحصر بفرد است تصميماتي را اتخاذ نمايند . اين موزه كه اطلاعات آن در سايت ميراث فرهنگي استان يزد به ثبت رسيده آماده خدمت به كليه مسافرين نوروزي است كه از سراسر كشور به يزد عزيمت نمايند .