فرماندار یزد:

به گزارش روابط عمومی فرمانداری یزد ، فرماندار يزد نيز در اين مراسم با اشاره همزمانی روز معلم و روز شهادت استاد شهید مرتضی مطهری اظهار داشت: شغل معلمي با شغل انبيا و جايگاه معلم با جايگاه شهيد مقايسه شده و اين نشان از اهميت علم و دانش در دين مبين اسلام دارد.

محمود شاكري شمسي خاطرنشان كرد: امروز همه افرادي كه سكاندار نظام اسلامي هستند، زماني شاگردان معلماني بوده اند كه در راه تربيت صحيح، علم آموزي و پرورش آنها اقدامات بزرگي انجام داده اند.

وي بيان كرد: هيچ يك از انسانهايي كه روزگاري را در مدارس گذرانده اند، خاطرات معلمان خود را فراموش نمي كنند و اميدواريم معلمان نيز بتوانند نقش واقعي خود را در زمينه پرورش دانش آموزان هم در بعد علمي و هم در بعد معنوي به خوبي ايفا كنند.

شاكري شمسي، تاثيرگذاري معلمان را بسيار بالا دانست و اظهار داشت: اگر معلمان به لحاظ اخلاقي و روحي بتوانند با دانش آموز ارتباط برقرار كنند، دانش آموزان نیز از آنها تبعيت خواهند كرد و از این رو معلمان می توانند با استفاده از این ظرفيت خود در راستاي پيشرفت و تعالي ایران اسلامي گام بردارند.