با حضور معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع استاندار يزد؛

معاون برنامه ريزي، اداري و مالي فرمانداري يزد معرفي شد

جلسه تكريم و معارفه معاون برنامه ريزي، اداري و مالي فرمانداري با حضور معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع استانداري، فرماندار يزد، مديركل دفتر امور روستايي و شوراهاي استانداري برگزار شد.

به گزارش روابط عمومي فرمانداري يزد، « سيد علي عزالديني » در اين جلسه با بيان اينكه چارت جديد فرمانداري ها از سوي وزارت كشور ابلاغ شده است افزود: در چند ماه اخير كارگروه تخصصي در اين خصوص تشكيل شده و در اواخر شهريورماه نيز در وزارت كشور از آن دفاع خواهد شد.

معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع استاندار اضافه كرد: با تصويب نهايي چارت جديد فرمانداري، شرح وظايف نيز ابلاغ مي شود تا فرمانداري ها براساس شرح وظايف جديد نسبت به برنامه ريزي و پيشبرد اهداف تعيين شده اقدام نمايند.

وي به تغيير نگاه به فرمانداري شهرستان يزد در استانداري نيز اشاره كرد و ابراز داشت: شهرستان يزد به عنوان مركز استان با توجه به اينكه نزديك به 60 درصد جمعيت را در خود جاي داده نيازمند نگاه ويژه مسئولين استان به آن است، كه خوشبختانه در طول يكسال گذشته از طريق عضويت فرمانداري در كارگروه هاي مهم و تأثيرگذار در اين زمينه نيز اقدام شده است.

عزالديني با تأكيد به اينكه بايد به دنبال ايجاد انگيزه و رشد جايگاه پرسنل وزارت كشور در سطح استان باشيم خاطرنشان كرد: در شوراي معاونين استانداري مصوب شده است كه از پرسنل و كاركنان وزارت كشور براي پست ها بخشداري، معاونين فرماندار و فرماندار استفاده شود.

در ابتداي اين جلسه فرماندار يزد با اشاره به اقدامات صورت گرفته در سطح شهرستان يزد اظهار داشت: مهمترين موضوعي كه در اين يك سال اخير به آن پرداخته شد، انتخابات دوازدهمين دوره رياست جمهوري و پنجمين دوره شوراي اسلامي شهر و روستا بود كه با برنامه ريزي هاي صورت گرفته براي اولين بار مشاركت 84 درصدي مردم شهرستان در اين دو انتخابات رقم خورد.

سالاري افزود: خوشبختانه با پيگيري هاي صورت گرفته و همچنين تمهيدات در نظر گرفته شده از سوي ستاد انتخابات استان كليه هزينه هاي جاري، اسناد مالي و پرداخت حق الزحمه دست اندركاران انتخابات به سرعت پرداخت شد كه اين خود نيز يكي از ويژگي هاي مهم در اين انتخابات بوده است.

فرماندار يزد در ادامه خاطرنشان كرد: عضويت فرمانداري در شوراي توسعه و برنامه ريزي استان، شوراي راهبردي توسعه مديريت و نيروي انساني، جشنواره شهيد رجايي و ستاد راهبردي شهر جهاني يزد را از مهمترين اقداماتي بوده كه در راستاي ارتقاء جايگاه فرمانداري شهرستان با پيگيري هاي صورت گرفته در سالجاري به نتيجه رسيده است.

سالاري در پايان ضمن تقدير از فعاليت هاي «عليرضا جلالي» معاون سابق برنامه ريزي، اداري و مالي فرمانداري؛ ابراز اميدواري كرد كه «مهدي حاج حيدري» معاون جديد نيز با استفاده از ظرفیت و توان دروني خود و با استفاده از نظرات و پيشنهادات و تقويت ارتباط درون سازماني بتواند فعالیت های خوبی را در اين حوزه سامان بدهد.

در این جلسه با اهداء لوح تقدیر از خدمات " عليرضا جلالي " در سمت معاونت برنامه ريزي، اداري و مالي فرمانداری تقدیر و با حکم استاندار یزد " مهدي حاج حيدري " به عنوان معاون جدید فرمانداری یزد معرفی شد.