فرماندار يزد:

مشاركت افكار و خردجمعي در راستاي بهبود آموزش و پرورش از اهداف تشكيل مدارس هيأت امنايي است

فرماندار يزد با بيان اينكه هدف از راه اندازي مدارس هيأت امنايي مشاركت افكار و خردجمعي در راستاي بهبود و ارتقاء مسائل آموزشي و پرورشي است گفت: متأسفانه در برخي از جلسات تنها به مسائل مالي و چگونگي تصويب هزينه پرداخته مي شود كه اين موضوع اصلا شايسته نيست.

به گزارش روابط عمومي فرمانداري يزد، دومين جلسه شوراي آموزش و پرورش شهرستان يزد در سالجاري به رياست فرماندار تشكيل شد.

« مصطفي سالاري » در اين جلسه با تقدير از همراهي دستگاه هاي اجرايي با فرمانداري در امر برگزاري انتخابات رياست جمهوري و شوراهاي اسلامي شهر و روستا اظهار داشت: مشاركت 83.4 درصدي مردم شهرستان يزد يكي از دلايل مهم كسب رتبه برتر استان در ميزان مشاركت در سطح كشور بوده است.

فرماندار يزد با بيان اينكه درصد مشاركت مردم در اين دوره از انتخابات براي دومين بار بالاي 75 درصد بوده است افزود: تلاش و همكاري همه رده هاي برگزاري انتخابات در اين دوره در خلق حماسه ي بي نظير مردم در 29 ارديبهشت ماه تأثيرگذار بوده است.

وي خواستار برنامه ريزي به منظور جانمايي مدارس هيأت امنايي با توجه به شاخص هاي مورد نظر در سطح شهر شد و تصريح كرد: در انتخابات اين دوره براساس اطلاعات سال هاي گذشته و براي اولين بار براساس شاخص هاي نظير موقعيت جغرافيايي، تراكم واحدهاي مسكوني، تعدادي آراي انتخابات هاي گذشته و ... شعب اخذ رأي جانمايي شدند كه اين خود از عوامل افزايش مشاركت مردم در انتخابات بود.

رئيس شوراي آموزش و پرورش شهرستان يزد با تأكيد به اينكه عدالت آموزشي بايد در سطح شهرستان يزد برقرار شود افزود: هم مسئولين در هر رده و سازمان و هم شهروندان بايد در چارچوب بهبود فضاي آموزشي و تعليم و تربيت در سطح جامعه گام بردارند 

سالاري در بخشي ديگر از سخنان خود بر نظارت آموزش و پرورش بر سرويس مدارس و نحوه خدمت رساني به دانش آموزان نيز تأكيد كرد و گفت: متأسفانه در سالهاي گذشته مواردي خلاف مقررات گزارش شده است كه بايد به دنبال مرتفع نمودن آنها باشيم.

عالي ترين مقام اجرايي شهرستان يزد با اشاره به سابقه ديرينه حضور و مشاركت خيرين و سازمان هاي مردم نهاد در امورات مختلف گفت: خيرين بدون هيچ چشم داشتي و تنها براي رضايت خداوند متعال و براي اعتلاي ايران اسلامي در حوزه هاي مختلف وارد عرصه فعاليت شده اند كه در اين بين نقش خيرين يزدي در ايجاد اماكن فرهنگي و آموزشي بر هيچ كسي پوشيده نيست.

فرماندار يزد در پايان  با بيان اينكه بايد مسئولين زمينه را براي مشاركت مردم به ويژه خيرين در رفع نيازها و كمبودهاي و ارتقاء سطح كمي و كيفي مدارس فراهم نمايند گفت:مسئولين بايد با تسهيل و تسريع كارها و درخواست ها و حفظ احترام خيرين زمينه حضور فعال تر بخش خصوصي و غير دولتي را در پروژه هاي مختلف به ويژه بخش آموزش و پرورش فراهم آورند.