با حضور فرماندار يزد؛

مراسم تحليف اعضاي شوراي اسلامي شهر شاهديه برگزار شد

مراسم تحليف اعضاء و انتخابات هيأت رئيسه شوراي اسلامي شهر شاهديه برگزار شد.
به گزارش روابط عمومي فرمانداري يزد، در مراسمي با حضور فرماندار يزد، امام جمعه شهر شاهديه، معاونين فرمانداري و بخشدار مركزي يزد مراسم تحليف اعضاي شوراي اسلامي شهر شاهديه برگزار شد.
لازم بذكر است پس از تشكيل هيأت رئيسه سني و اداي سوگند اعضاي شورا با اكثريت آراء علي ميرجليلي به عنوان رئيس، محمد تقي سلطاني گردفرامرزي به عنوان نائب رئيس، محمد جواد رضايي ابرند آبادي به عنوان خزانه دار و قاسم ميرجليلي به عنوان منشي و سخنگوي شوراي اسلامي شهر شاهديه انتخاب شدند.
1-9 1-8 1-7