مراسم تحليف اعضاي شوراي اسلامي شهر زارچ برگزار شد

مراسم تحليف اعضاي پنجمين دوره شوراي اسلامي شهر زارچ برگزار شد.

به گزارش روابط عمومي فرمانداري يزد، مراسم تحليف و انتخاب هيأت رئيسه شوراي اسلامي شهر زارچ با حضور فرماندار، معاونين فرمانداري و بخشدار زارچ برگزار شد.

گفتني است در اين مراسم پس از تشكيل هيأت رئيسه سني و اداي سوگند اعضاء با رأي مخفي رضا رضائي به عنوان رئيس، رضوان خوش اندام به عنوان نائب رئيس، حامد كلانتري سرچشمه به عنوان خزانه دار و محمد حسين آبافت به عنوان منشي براي يكسال به عنوان هيأت رئيسه شوراي اسلامي شهر زارچ انتخاب شدند.

IMG_7566.jpg IMG_7575.jpg IMG_7586.jpg IMG_7588.jpg IMG_7589-1.jpg IMG_7594-1.jpg