فرماندار يزد تأكيد كرد؛

ضرورت فراگيري دوره هاي آموزش امداد و نجات براي عموم افراد جامعه

فرماندار يزد گفت: با توجه به موقعيت خاص جغرافيايي كشور و وقوع حوادث طبيعي مختلف ضروري است تا همه افراد جامعه دوره هاي آموزش مقدماتي امداد و نجات را فرا گيرند.

به گزارش روابط عمومي فرمانداري يزد، دوره آموزشي كمك هاي اوليه و فوريت هاي پزشكي – امدادي ويژه كاركنان فرمانداري يزد برگزار شد.

« مصطفي سالاري » در اين دوره آموزشي اظهار داشت: هدف از برگزاري اين دوره ارتقاء اطلاعات اوليه در مواقع ضروري، ارائه آموزش همگاني به منظور افزايش آمادگي عموم افراد جامعه در مقابله با سوانح و ايجاد و تقويت مهارت امداد و نجات مي باشد.

فرماندار يزد با بيان اينكه با توجه به شرايط امروز جامعه فراگيري دوره هاي آموزشي امداد و نجات براي عموم افراد ضرورت دارد افزود: ضرورت دارد که همه کمک های اولیه را بیاموزند، زیرا هر فرد امکان دارد بطور ناگهانی و غیره منتظره در شرایطی قرار بگیرد که برای کمک به خود یا دیگران به آن نیازمند شود.

وي تصريح كرد: آموختن امداد و كمك هاي اوليه، علاوه بر اين كه دانش و مهارتي را درباره نجات جان مصدوم و حادثه ديده مي دهد، امدادگر و فرد آموزش ديده را از انجام اعمالي كه موجب وخيم تر شدن اوضاع فرد مصدوم مي شود باز مي دارد.

سالاري در پايان خاطرنشان كرد: بايد با کمک و مشارکت خود مردم تلاش كرد تا با ارائه آموزش‌های لازم به مردم در خصوص نحوه برخورد صحيح و منطقي با بلاياي طبيعي، خطرات، تلفات و صدمات ناشي از اين اتفاقات را به حداقل ممکن کاهش دهند.