فرماندار یزد:

به گزارش روابط عمومی فرمانداری یزد، محمود شاکری شمسی در این جلسه ضمن قدردانی از اقدامات انجام شده در طی هفته بزرگداشت مقام معلم افزود: ضرورت دارد تجلیل از مقام معلمین در جامعه به عنوان یک فرهنگ تبدیل شود و در طول سال انجام پذیرد و منحصر به یک هفته خاص نگردد.

فرماندار یزد با بیان اینکه شورای آموزش و پرورش محلی برای تضارب آراء و استفاده از نظرات همه متخصصان تعلیم و تربیت است اظهار داشت: باید فرصتی فراهم شود تا همه همکاران فرهنگی بتوانند نظرات و پیشنهادات سازنده خود را در راستای بهبود آموزش و پرورش شهرستان مطرح سازند.

شاکری شمسی در ادامه جلسه با اشاره به اینکه زمینه مشارکت و حضور فعال مردم و بخش خصوصی در آموزش و پرورش باید بیش از پیش فراهم شود خاطر نشان کرد: با توجه به مبانی روان شناختی ، سیاسی ، اقتصادی ، مشارکت مردم در آموزش و پرورش از اهمیت خاصی برخوردار است و از اینرو باید مسئولان نظام تعلیم و تربیت موانع مشارکت مردم اعم از مادی و معنوی را مرتفع سازند.

رئیس شورای آموزش و پرورش شهرستان یزد گفت: یکی از اهداف مهم تشکیل شوراهای آموزش و پرورش در استانها و شهرستانها توجه به بحث اصل مشارکت در جریان تعلیم و تربیت است.

وی افزود: با حضور بخش غیر دولتی و واگذاری امور به خود مردم می توانیم در جهت افزایش شاخصهای کمی و کیفی نظام آموزشی گام برداریم.

فرماندار با تأکید به اینکه آموزش و پرورش سنگ زیر بنای و اساس توسعه پایدار در کشور است تصریح نمود: وجود انسان های متخصص لازمه پیشرفت و توسعه هر کشوری است که بدون شک آموزش و پرورش به عنوان بزرگترین نهاد اجتماعی می تواند در این خصوص نقش تعیین کننده و سازنده ای داشته باشد.

در ادامه جلسه غلامپور و خدایی معاونین آموزش متوسطه نواحی یک و دو و کارشناس مسئولان امتحانات نواحی یک و دو با اشاره به امتحانات خردادماه گزارشی از روند این امتحانات و برنامه ریزی های انجام شده و نیز مشکلات موجود را به شورا ارائه نمودند. بحث فضای برگزاری امتحانات، تجهیز اتاق تکثیر، مراکز حوزه تصحیح و دوره های باز آموزی از نکات مهم این گزارش بود که در این خصوص تصمیم گیری لازم به عمل آمد.