معاون فني وامور عمراني فرمانداري يزد تأكيد كرد؛

رفع مسائل ترافيكي شهر نيازمند تعامل بين بخشي دستگاه هاي اجرايي است

اولين جلسه شوراي ترافيك شهرستان يزد سالجاري به رياست معاون فني و امور عمراني فرمانداري برگزار شد.

به گزارش روابط عمومي فرمانداري يزد، جلسه شوراي ترافيك شهرستان به منظور بررسي تمهيدات انديشيده شده از سوي دستگاه هاي عضو اين شورا در ايام نوروز و همچنين و بررسي طرح ترافيكي خيابان وليعصر در روستاي اكرم آباد از توابع بخش مركزي يزد برگزار شد.

« محمد حسين فلاح تفتي» در اين جلسه با تقدير از اقدامات و تلاشهاي صورت گرفته در ايام نوروز اظهار داشت: برگزاري مستمر جلسات شوراي ترافيك نقش بسزايي در برطرف كردن مشكلات ترافيكي و رونق بهبود عبور و مرور شهري دارد.

معاون فني وامور عمراني فرمانداري يزد با بيان اينكه مشكلات ترافيكي با تعامل بين بخشي بين دستگاه هاي اجرايي مرتفع مي شود افزود: همکاری و هماهنگی همه دستگاههای اجرایی عضو شورای ترافیک در بهبود مسائل ترافیکی مهم و برجسته است و  امیدواریم بتوانیم با برنامه ریزی صحیح و همفکری در راستای خدمت هر چه بیشتر به مردم گام برداریم.