فرماندار يزد تأكيد كرد:

رعايت اصل بي طرفي اعضاي هيأت اجرايي در بررسي صلاحيت داوطلبان

فرماندار يزد در اولين جلسه هيأت اجرايي انتخابات شهرستان يزد گفت: آنچه كه اعضاي هيأت اجرايي و ديگر عوامل اجرايي انتخابات بايد مدنظر داشته باشند،‌ اجراي صحيح و دقيق قانون و رعايت اصل بي طرفي در تمامي مراحل انتخابات است.

به گزارش روابط عمومي فرمانداري يزد، « مصطفي سالاري » در اولين جلسه هيأت اجرايي انتخابات پنجمين دوره شوراي اسلامي شهرهاي شهرستان با بيان اينكه 670 نفر داوطلب براي حضور در پنجمين دوره شوراهاي اسلامي شهر و روستا در شهرستان يزد ثبت نام نموده اند افزود: از اين تعداد 498 نفر در حوزه شهري و 172 نفر در حوزه روستايي اقدام به ثبت نام نموده اند.

فرماندار يزد با بيان اينكه بيشترين حجم ثبت نام براي شهر يزد با ثبت نام 389 نفر بوده است اظهار داشت: براي هر كرسي شوراي اسلامي شهر 35 نفر ثبت نام كرده اند.

رئيس هيأت اجرايي انتخابات شهرستان يزد در بخشي ديگر از سخنان خود با اشاره به مواد قانوني انتخابات شوراهاي اسلامي شهر كه مرتبط با اعضاي هيأت اجرايي مي باشد گفت: اعضاي هيأت اجرايي در بررسي صلاحيت داوطلبان بايد مواد قانوني 26 الي 30 قانون انتخابات را ملاك عمل خود قرار دهند.

وي با اعلام اينكه پاسخ مراجع چهارگانه به استعلامات براساس قانون و منطبق با شرح وظايف هر يك از اين مراجع مي باشد تصريح كرد: قانون انتخابات به صراحت هيأت اجرايي را به عنوان تصميم گيرنده نهايي در خصوص صلاحيت داوطلبان مي داند، البته كه بايد همه اين موارد براساس قانون باشد و هر گونه رد صلاحیتی باید براساس اسناد و مدارک مرتبط باشد.

سالاري با اشاره به تأكيدات ستاد انتخابات كشور و استان مبني بر ملاك قرار دادن قانون و رعايت اصل بي طرفي در تمامي مراحل انتخابات گفت: آنچه كه بايد مدنظر اعضاي هيأت اجرايي و مجريان انتخابات قرار گيرد،‌ اجراي صحيح و دقيق قوانين مربوط به انتخابات است.

فرماندار يزد در پايان با تأكيد به اينكه رأي مردم امانتي است كه به دست اندركاران انتخابات سپرده مي شود خاطرنشان ساخت: رهبر معظم انقلاب در انتخابات دوره هاي گذشته از رأي مردم به عنوان « حق الناس » ياد نمودند و همه افرادي كه در امر برگزاري انتخابات دخيل هستند را به حفاظت و صيانت از آراي مردم سفارش كردند.