به گزارش روابط عمومی فرمانداری یزد، محمود شاکری شمسی در بازدید از اداره منابع طبیعی شهرستان یزد با بیان اینکه حفاظت از منابع طبیعی وظیفه ای همگانی است اظهار داشت: باید احساس حفاظت از عرصه های منابع طبیعی به عنوان یک فرهنگ عمومی در سطح جامعه نهادینه شود.

فرماندار یزد با اشاره اینکه شهر یزد در منطقه خشک و کویری مرکزی ایران قرار گرفته است و  نیاز مبرمی به فضای سبز دارد خاطر نشان کرد: باید دستگاههای اجرایی مسئول در این خصوص نسبت به ایجاد فضای سبز مناسب با کشت گونه های کم آب خواه و همچنین نگهداری از این سرمایه های ارزشمند بیش از پیش تلاش نمایند.

وی گفت : با تمهیدات اندیشه شده مقرر گردیده از آب پساب برای آبیاری فاز دوم کمربند سبز یزد استفاده شود.

آخوندی رئیس اداره منابع طبیعی شهرستان نیز ضمن ارائه گزارشی از عملکرد گفت: هدف منابع طبيعي حفظ ، احياء ، توسعه و بهره برداري اصولي است كه با توجه به اين موضوع اداره منابع طبيعي مي تواند بستر توسعه پايدار شهرستان را فراهم سازد.


DSC08849.jpg DSC08847.jpg DSC08865.jpg DSC08868.jpg DSC08875.jpg
بله