جلسه شوراي فضاي سبز شهرستان یزد برگزار شد

به ریاست فرماندار و حضور اعضای شورای فضای سبز جلسه شورای فضای سبز شهرستان یزد در محل سالن ولایت فرمانداری یزد برگزار شد .

به گزارش روابط عمومی فرمانداری  یزد؛ در ابتدای جلسه رئيس اداره منابع طبيعي شهرستان یزد گزارشي از اقدامات صورت گرفته پيرو مصوبات جلسه هاي  قبل را  ارائه کرد.
 در ادامه سید محمد رستگاری  فرماندار یزد در رابطه با مسئله بحران آب و اينكه بايد در همه طرح ها و پروژه هاي اجراي وضعيت بحراني آب استان مد نظر باشد بیان داشت : توسعه فضاي سبز شهرستان يكي از نيازها و مطالبات مردم می باشد که دراین زمينه ضمن توجه به خشكسالي هاي اخير،مديريت بهره برداري از منابع آب را بخش مهمي از فعاليت دستگاه هاي مرتبط عنوان كرد.
در پایان  پس از تبادل نظر واستماع بيانات مدعوین تصميمات لازم  اتخاذ گرديد.