عسکر زاده گفت: تکدی گری به عنوان یکی از عواملی که می تواند آسیب های اجتماعی دیگری را در پی داشته باشد واز سوی دیگر تکدی گری فعلی مجرمانه است که در حاشیه آن علاوه بر امر تکدی گری، افراد متکدی می توانند به کارهای ناهنجار اجتماعی دست بزنند که عواقب وخیمی در جامعه بدنبال خواهد داشت.

معاون سیاسی اجتماعی فرماندار با بیان این مطلب که با توجه به دستور العملها و صورت جلسات استانی و کشوری هر کدام از دستگاههای مربوطه وظایفی را در زمینه جمع آوری، نگهداری و اسکان متکدیان به عهده دارند که باید به آن عمل کنند افزود پدیده زشت تکدی گری زیبنده شهر درالعباده نیست و باید به صورت مستمر در زمینه جمع آوری و برخورد با متکدیان فعالیت ها ادامه داشته باشد.

در پایان عسکر زاده ضمن تقدیر و تشکر که از کلیه دستگاههایی که در این زمینه فعال هستند تأکید کرد توجه به معضلات ایجاد شده توسط متکدیان در شهر یزد باید مورد توجه جدی قرار بگیرد و از همه خواست تا با پیگیری ها مستمر و هماهنگ در جهت ساماندهی متکدیان درسطح شهر اقدامات لازم صورت گیرد.