در اين مراسم حجه الاسلام مدرسي امام جمعه بخش مركزي يزد ضمن گراميداشت ياد و خاطره شهيد مطهري در رابطه با ابعاد شخصيتي شهيد مطهري سخنراني نمود .

در ادامه سيفي فرماندار ضمن تبريك هفته معلم از معلمان خواست تا اين گفته شهيد بزرگوار مبني بر اينكه من ستايشگر معلمي هستم كه به من انديشيدن را آموخت نه انديشه ها را سرمنشا كار خود قرار داده و در راه سرمايه هاي ايران اسلامي گام بردارند .

طبايي بخشدار مركزي و رئيس ستاد بزرگداشت مقام معلم شهرستان نيز گزارشي از روند برگزاري اين همايش را بيان نمود .

اجرا برنامه مرشد ، دكلمه ، اهدا گل به معلمان از ديگر برنامه هاي اين مراسم بود.