به گزارش روابط عمومي فرمانداري يزد، امروز يك شنبه مورخ 08/09/1388 جلسه اي با حضور فرماندهي سپاه بسيج ناحيه به اتفاق ديگر اعضاي ستاد مقدس هفته بسيج و فرماندار محترم شهرستان يزد -جناب آقاي محمود عظيمي نيا  در دفتر كار ايشان برگزار شد و در اين نشست در خصوص مسائل اجتماعي ،سياسي و فرهنگي شهرستان و خصوصا مسائل خاص بسيج مطالبي مطرح و مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و در نهايت جمع بندي گرديد.