فرماندار یزد تأکید کرد:

به گزارش روابط عمومی فرمانداری یزد ، محمود شاکری شمسی در این جلسه با بیان اینکه اسلام تأکیدات زیادی را بر علم آموزی و سواد آموزی دارد اظهار داشت: اسلام به عنوان کامل ترین دین در میان سایر ادیان الهی به تمام جوانب زندگی انسان توجه ویژه داشته و در این راستا براساس آیات و روایات بر علم آموزی حتی در سایر کشورها و نیز از شروع تا پایان زندگی تأکید شده است.

فرماندار با اشاره به اینکه امروز همه کشورها برای رسیدن به توسعه پایدار و همه جانبه در تلاشند افزود: نقش سازنده سواد آموزی در پیشرفت جوامع بر هیچ کسی پوشیده نیست و امروزه از سواد به همراه بهداشت و رفاه اجتماعی به عنوان مهمترین مؤلفه های توسعه پایدار در هر کشور محسوب می شود.

وی خواستار بسیج همگانی همه دستگاههای اجرایی مرتبط در جهت ریشه کن کردن بی سوادی در یزد شد و اعلام کرد: همه اکنون 60 درصد جمعیت بی سوادان یزدی را اتباع بیگانه تشکیل می دهند.

شاکری شمسی نیز تأکید کرد : استفاده از ظرفیت و پتانسیل سازمانهای مردم نهاد برای حل مشکل بی سوادی در استان و به تبع آن شهرستان یزد می تواند مثمر ثمر باشد.

فرماندار یزد در پایان با بیان اینکه برای جذب افراد بی سواد جهت سواد آموزی باید از اهرمهای تشویقی استفاده کرد تصریح نمود: نظارت مستمر می تواند درتکمیل و نتیجه بخش بودن این فرآیند تأثیرگذار باشد.

معاون سواد آموزی آموزش و پرورش استان یزد نیز با اشاره به فراهم بودن زمنیه رسیدن به باسوادی کامل در استان به ویژه شهر یزد بر ضرورت همراهی دستگاههای مرتبط تأکید کرد.

امین الرعایا نقش بخشداران و دهیاران را در این راستا مهم و برجسته خواند و از فرماندار یزد خواست زمینه بهره مندی از مشارکت و همفکری همه جانبه دهیاران و بخشداران فراهم شود.