به گزارش روابط عمومی فرمانداری یزد، محمود شاکری شمسی فرماندار باتفاق نقدی معاون فنی و عمرانی و عظیمی زاده شهردار از پروژه های غیر همسطح حضرت ابوالفضل (ع) ، شهید حکیمیان و ابوذر بازدید  و از نزدیک در جریان پیشرفت فیزکی این پروژه ها قرار گرفت.

مشخصات فنی تقاطع غیر همسطح ابوذر

طول زیر گذر: 70 متر

عرض زیر گذر: 11 متر

تعداد شمع :400 عدد

میلگرد مصرفی 1050 تن

حجم بتن : 9000 متر مکعب

حجم خاکبرداری : 50000 متر مکعب

زمان بهره برداری : شهریور ماه 1393

مشخصات فنی تقاطع غیر همسطح حضرت ابوالفضل (ع)

طول زیر گذر :570 متر

عرض زیر گذر: 19 متر

تعداد شمع : 400 عدد

میلگرد مصرفی : 1100 تن

حجم بتن : 10000 متر مکعب

حجم خاکبرداری: 100000 متر مکعب

زمان بهره برداری: خرداد ماه 1393 همزمان با نیمه شعبان