به گزارش روز چهارشنبه روابط عمومي فرمانداري يزد  در اين بازديد كه با حضور معاون سياسي امنيتي و مدير كل سياسي و انتخابات استانداري يزد انجام شد .سيفي فرماندار يزد گزارشي پيرامون امكانات و منابع در اختيار مهمانان نوروزي و فعاليتهاي ستاد ارائه نمود در ادامه دشتي از فعاليتهاي صورت گرفته از سوي فرمانداري تقدير و تشكر نمود .

در پايان از اماكن مسجد جامع ،باغ دولت آباد و آتشكده زرتشتيان بازديد بعمل آمد و از نزديك در جريان امكانات ارائه شده قرار گرفتند و همچنين با مذاكره با چند نفر از مهمانان نظر آنان از نحوه خدمات رساني ستاد تسهيلات سوال نمودند كه مهمانان اظهار رضايت نمودند.