به گزارش روابط عمومي فرمانداري يزد ، محمود شاكري شمسي فرماندار باتفاق بخشدار مركزي ، رئيس شوراي اسلامي و شهردار شهر حميديا و مدير آموزش و پرورش ناحيه 2 يزد از دبستانهاي زمردي و خواجه رضايي و دبيرستان شهيد دهقان بازديد و از نزديك در جريان مسائل و مشكلات آنها قرار گرفت.

در اين بازديد ها تصميماتي در زمينه مرمت ، بازسازي و توسعه اماكن آموزشي مذكور اتخاذ گرديد.


DSC03130.jpg DSC03132.jpg DSC03137.jpg DSC03142.jpg DSC03146.jpg DSC03148.jpg DSC03150.jpg DSC03155.jpg DSC03156.jpg DSC03162.jpg DSC03165.jpg DSC03166.jpg DSC03184.jpg DSC03193.jpg DSC03196.jpg DSC03197.jpg DSC03207.jpg DSC03209.jpg image_gallery-(2).jpg
بله