به گزارش روابط عمومي فرمانداري يزد، محمود شاكري شمسي در حاشيه اين بازديد اعلام داشت در حال حاضر شهر يزد به دليل گسترش و توسعه شهري ، استقرار صنايع در حاشيه شهر وجود انواع آلايندگي هاي محيطي و با توجه به مباحث مطرح شده در جلسات مختلف و استفاده از نظرات مشاورين و صاحب نظران و همچنين رويكرد دولت تدبير و اميد مقرر شده تا محور سند توسعه شهرستان مبتني بر رويكرد سلامت باشد.

فرماندار يزد همچنين افزود: خوشبختانه با توجه به شاخصهاي مختلف امروز شاهد اين هستيم كه يزد به عنوان يكي از قطبهاي درمان در سطح كشور شناخته مي شود و مردم از ساير نقاط ايران و حتي كشورهاي ديگر براي درمان به اين منطقه سفر مي كنند.

وي با تقدير از اقدامات انجام شده در ساخت بيمارستان فوق تخصصي محمد رسول ا... ابراز اميدواري كرد با بهره برداري از اين بيمارستان به روز و مدرن بتوان گامي مهم در جهت ارتقاء صنعت توريسم درماني در يزد برداشت.

شاكري شمسي همچنين اعلام داشت: پراكندگي ساختمان ها و مطب هاي پزشكي در سطح شهر يزد موجب گرديده است كه علاوه بر مباحث ترافيكي و مزاحمت هايي كه براي شهروندان ايجاد كرده، ‌سبب شده است از امكانات و استعدادهاي درماني آن در حد نهايت استفاده نگردد، ‌لذا به همين دليل با كمك جامعه پزشكي و درمان درصدد بررسي راه هايي براي حل اين موضوع هستيم.

شايان ذكر است بيمارستان فوق تخصصي محمد رسول ا... در مساحت به متراژ 64هزار متر و با زيربنايي به متراژ 33 هزار متر در 12 طبقه در حال ساخت است.

اين بيمارستان در فاز اول با 256 تخت بستري كه در بخشهاي اورژانس، داخلي ، قلب،‌چشم پزشكي، زنان و زايمان و پاراكلينيك به فعاليت خواهد پرداخت.

هزينه برآورد شده براي اجراي اين پروژه 140ميليارد تومان مي باشد كه  22 ميليارد تومان تاكنون هزينه شده است.