بازديد استاندار يزد از ستاد انتخابات شهرستان يزد

استاندار يزد در آخرين روز ثبت نام از داوطلبان عضويت در شوراهاي اسلامي شهر و روستا از ستاد انتخابات شهرستان يزد بازديد كرد. در اين بازديد رئيس و اعضاي ستاد انتخابات استان وي را همراهي مي كرد.