فرماندار يزد:

در اين جلسه كه پس از بحث و تبادل نظر با ساير اعضاء كميسيون تعداد 2 واحد خبازي به علت استفاده از ماده مضر جوش شيرين، كسري وزن چانه و عدم رعايت ساعت كار پلمپ گرديد.

فرماندار اظهار داشت: در اجراي دو مرحله طرح هدفمند سازي يارانه ها در بخش آرد و نان وتشديد نظارت بر واحدهاي خبازي بحمدلله شهرستان يزد در زمينه افزايش كيفيت و متناسب با نظر مردم عمل كرده است كه اين موضوع حاصل و نتيجه تعامل دستگاههاي اجرايي مرتبط با حوزه آرد ، نان ، اتحاديه صنف نانوايان و همچنين كارخانجات آرد سايي استان وكليه همشهريان عزيز بوده است.

فرماندار در پايان ضمن تقدير و تشكر از نانوايان زحمت كش استان يزد مردم يزد را به خريد نانهاي سبوس دار (آرد كامل ) سفارش كرد.