فرماندار يزد خواستار شد؛

اختصاص اعتبارات لازم جهت بهبود فضاي مدارس

فرماندار يزد خواستار تخصيص اعتبارات لازم جهت بهبود فضاي مدارس شد و گفت: در برخي از نقاط شهرستان فضاهاي مدارس از كيفيت پائيني برخوردار است كه ضرورت دارد با جديت و هماهنگي بيشتر اعتبارات لازم به منظور بهبود فضاي مدارس اختصاص يابد.

به گزارش روابط عمومي فرمانداري يزد، « مصطفي سالاري » در جلسه اي كه با حضور معاون توسعه منابع و پشتيباني اداره كل آموزش و پرورش استان و مديران نواحي يك و دو آموزش وپرورش شهرستان برگزار شد، با بيان اينكه جلسات شوراي آموزش و پرورش به صورت منظم و پيوسته تشكيل مي شود خاطرنشان كرد: در اين شورا هر يك از اعضا به صورت فعال به ارائه نقطه نظرات خود و ديدگاه هاي خود در باب مسائل تعليم و تربيت مي پردازند  و در برنامه ريزيها مورد استفاده قرار مي گيرد.

فرماندار يزد با اشاره به اينكه رويكرد جلسات شوراي آموزش و پرورش بر مبناي خردجمعي و استفاده از نظرات كارشناسان و صاحب نظران اين حوزه بوده است افزود: خوشبختانه در يك سال و نيم گذشته با استفاده از نظرات و پیشنهادات سازنده کارشناسان توانسته ایم در راستای بهبود برخي شاخص ها در امر تعليم و تربيت گام برداریم.

وي با اعلام اجرايي شدن قابل توجهي از مصوبات شوراي آموزش و پرورش شهرستان اظهار داشت: برخی از مصوبات با توجه به اینکه نیازمند زمان بیشتری است در حال پیگیری است که امیدواریم اجرایی شدن مصوبات در آينده اي نزديك بتواند به تقویت نقاط قوت و رفع نقاط ضعف بیانجامد.

رئيس شوراي آموزش و پرورش شهرستان يزد به موضوع كمبود و كيفيت نامناسبت برخي از مدارس شهرستان نيز اشاره كرد و ابراز داشت: متأسفانه علي رغم وجود نزديك به 60 درصد جمعيت استان در شهرستان يزد ولي در حال حاضر شاهد اين هستيم كه در برخي از نقاط شهرستان فضاهاي آموزشي از كيفيت پائيني برخوردار بوده و مشكلاتي را براي مردم و مسئولين ايجاد نموده است.

فرماندار يزد در پايان بر برنامه ريزي به منظور بازديد اعضاي شوراي آموزش و پرورش شهرستان از مدارس تأكيد كرد و افزود: در اين بازديدها مسائل و مشكلات مدارس شناسايي شود و براساس اعتبارات شوراي آموزش و پرورش و اولويت بندي نسبت به مرتفع نمودن آنها اقدام شود.