ستاد انتخابات شهرستان يزد منتشر كرد:

آگهي ثبت نام از داوطلبان شوراهاي اسلامي شهرهاي يزد، حميديا، زارچ و شاهديه

ستاد انتخابات شهرستان يزد هم زمان با صدور دستور شروع فرايند برگزاري انتخابات پنجمين دوره شوراهاي اسلامي شهر و روستا، آگهي ثبت نام از داوطلبان عضويت در شوراي اسلامي شهرهاي يزد، حميديا، زارچ و شاهديه را منتشر كرد.
به گزارش روابط عمومي فرمانداري يزد، صبح امروز 25 اسفندماه با دستور وزير كشور و براساس جدول زمانبندي؛ فرايند برگزاري انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا در سراسر كشور آغاز شد.
گفتني است متن كامل اين آگهي كه به صورت جداگانه براي چهار شهر شهرستان يزد با امضاي «مصطفي سالاري» فرماندار و رئيس هيئت اجرايي انتخابات شهرستان يزد انتشار يافته است به شرح ذيل مي باشد:
در اجراي ماده 45 قانون و ماده 45 آيين نامه اجرايي انتخابات شوراهاي اسلامي شهر بدين وسيله به اطلاع اهالي محترم حوزه انتخابيه شـهـر يزد/ حميديا / زارچ / شـاهـديه ميرساند ثبت نام از داوطلبان عضويت در شوراي اسلامي شهر از تاريخ 30/12/ 1395 تا 06/01/1396 جمعاً به مدت 7 روز به عمل مي آيد. واجدين شرايط قانوني مي توانند همه روزه در وقت اداري با در دست داشتن اصل كارت ملي و شناسنامه عكس دار، چهار قطعه عكس جديد 4 × 3 و دو نسخه تصوير كليه صفحه هاي شناسنامه و كارت ملي، اصل و تصوير كارت پايان خدمت يا مدركي دال بر مشخص بودن وضعيت خدمت وظيفه عمومي، اصل وتصوير مدرك تحصيلي معتبر و ارائه گواهي قبول استعفا براي اشخاصي كه مشمول ماده 28 قانون انتخابات مي باشند، به فرمانداري شهرستان يزد مراجعه نمايند.  
متذكر مي گردد به استناد ماده 26 قانون داوطلبان هنگام ثبت نام بايد داراي شرايط زير باشند. 
الف – تابعيت كشور جمهوري اسلامي ايران. 
ب – حداقل سن 25 سال تمام. 
ج – اعتقاد و التزام عملي به اسلام و ولايت مطلقه فقيه. 
د – ابراز وفاداري به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران. 
ﻫ - داشتن حداقل مدرك فوق ديپلم يا معادل آن براي شوراي شهرهاي تا بيست هزار نفر جمعيت و داشتن حداقل مدرك ليسانس يا معادل آن براي شوراي شهرهاي بالاي بيست هزار نفر جمعيت. (برابر قانون اشخاص جانباز، آزاده يا فرزند شهيد از يك مقطع تحصيلي بالاتر برخوردار مي باشند) 
تبصره 1- كساني كه در دوره هاي قبل عضو شورا بوده اند به شرطي كه در همان محل كانديداي عضويت در شورا باشند از شرط مدرك معافند. 
تبصره 2- هيأتهاي اجرايي و نظارت در صورت ضرورت، تأييديه مدارك تحصيلي ثبت نام كنندگان را اخذ مي نمايند. و- دارا بودن كارت پايان خدمت نظام وظيفه عمومي يا كارت معافيت دائم از خدمت براي مردان. 
تبصره 1- اقليتهاي ديني شناخته شده در قانون اساسي به جاي اسلام بايد به اصول دين خود اعتقاد و التزام عملي داشته باشند. 
تبصره 2- اعضاي شوراها بايد در محدوده حوزه انتخابيه خود سكونت اختيار نمايند. تغيير محل سكونت هر يك از اعضاي شورا از محدوده حوزه انتخابيه به خارج از آن موجب سلب عضويت خواهد شد. 
تبصره 3- ارائه گواهي عدم سوءپيشينه كه از تاريخ صدور آن بيش از سه ماه نگذشته باشد در هنگام ثبت نام الزامي است. همچنين به استناد ماده 28 قانون اشخاص زير بواسطه مقام و شغل خود از داوطلب شدن براي شوراهاي اسلامي محرومند مگر آنكه قبل از ثبت نام از سمت خود استعفا نموده و به هيچ وجه در پست هاي زير شاغل نباشند:
 1- رييس جمهور و مشاورين و معاونين وي، نمایندگان خبرگان رهبری، وزرا، معاونين و مشاورين آنان، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، اعضاي شوراي نگهبان، رييس قوه قضاييه ومعاونين ومشاورين وي، رييس ديوان عالي كشور، دادستان كل كشور و معاونين و مشاورين آنان، رييس ديوان عدالت اداري، رئیس دیوان محاسبات کشور و معاونين وي، دادستان ديوان محاسبات، رييس سازمان بازرسي كل كشور و معاونین وی، شاغلين نيروهاي مسلح، روساي سازمان ها و ادارات عقيدتي سياسي نيروهاي مسلح، رييس سازمان صدا وسيماي جمهوري اسلامي ايران و معاونين وي، دبیر هیأت دولت، روسای دفاتر سران سه قوه، روسا و سرپرستان سازمان هاي دولتي، رؤسای دانشگاه ها (دولتی و غیردولتی)، رييس دانشگاه آزاد اسلامي، روساي كل و مديران عامل بانك ها، رييس جمعيت هلال احمر و معاونين وي، رييس بنياد مستضعفان و جانبازان، سرپرست بنياد شهيد، سرپرست بنياد مسكن، سرپرست كميته امداد امام، روساي سازمان ها، مديران عامل شركت هاي دولتي (مانند شركت مخابرات، دخانيات ....) سرپرست نهضت سواد آموزي، رييس سازمان نظام پزشكي ايران، مديران كل تشكيلات ستادي وزارتخانه ها وسازمان ها و ادارات دولتي وساير رؤسا، مديران و سرپرستاني كه حوزه مسووليت آنان به كل كشورتسري دارد جهت عضويت در شوراهاي اسلامي سراسر كشور.
 2- استانداران و معاونين و مشاورين آنان، فرمانداران و معاونين آنان، شهرداران و معاونین آنان، بخشداران، مديران كل ادارات استانداري، مديران كل، سرپرستان ادارات كل، معاونين ادارات كل، دادستان ها، داديارها، باز پرس ها، قضات، روساي دانشگاه ها، روساي بانك ها، روسا، سرپرستان ومعاونين سازمان ها و شركت هاي دولتي و نهادها وموسسات دولتي و يا وابسته به دولت كه از بودجه عمومي به هر مقدار استفاده مي نمايند و ساير روسا، مديران و سرپرستان استان، شهرستان و بخش به ترتيب جهت عضويت در شوراهاي اسلامي واقع در محدوده استان، شهرستان و بخش محل خدمت.
 3- شهرداران، مديران مناطق شهرداری ومؤسسات و شركت هاي وابسته و دهیاران از عضويت در شوراي اسلامي شهر و روستاي محل خدمت.  همچنين داوطلبان توجه نمايند برابر بند 4 ماده 28 قانون افرادي كه به عنوان عضو شوراهای اسلامی انتخاب شوند در طول مدت عضویت نمی توانند در سمتهای فوق الذكر مشغول به کار شوند.  
ضمناً به استناد ماده 30 قانون هيچ يك از داوطلبان عضويت در شوراها نمـي توانند هم زمان در بيش از يك حوزه انتخابيه به عـنوان داوطلب عضويت در شورا ثبت نام نمايند. در غيراين صورت اسم آنان از فهرست داوطلبان حذف و تا پايان دوره از داوطلب شدن در انتخابات شوراها محروم مي گردند.  
مصطفي سالاري- فرماندار شهرستان يزد