82

دوشنبه های فرمانداری یزد/ شورای مسکن

به گزارش روابط عمومی فرمانداری یزد ، جلسه شورای مسکن  به ریاست سید محمد رضا مدرسی سرپرست فرمانداری یزد درمحل مجتمع مسکونی اقدام ملی شهر زارچ برگزار و این پروژه بطور کامل بررسی و همچنین  سید محمد رضا مدرسی  ازآخرین وضعیت  اجرای طرح  مسکن ملی (نهضت ملی مسکن ) زارچ بازدید میدانی بعمل آورد و سپس مسائل و نیازهای کارگزاران و پیمانکاران این  پروژه بررسی شد.

این بازدید که با همراهی معاون هماهنگی امور عمرانی ومدیرعامل سازمان همیاری شهرداری های استان صورت گرفت از پروژه مسکن ملی 72واحدی زارچ با کارگزاری سازمان همیاری شهرداری ها بازدیدبعمل آمد .

نوشته شده توسط فرمانداری یزد

دیدگاه ها

افزودن نظرات

اخبار مرتبط

هیچ نتیجه‌ای یافت نشد.