به ریاست معاون برنامه ریزی و توسعه فرماندار یزد

چهارمین جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گزاری شهرستان یزد برگزار شد.

دلایل عدم جذب مطلوب تسهیلات خانگی معرفی شده به بانک های عامل مهمترین دستور کار این نشست بود.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری یزد این نشست به ریاست عباس رحمانی طاحونه معاون برنامه‌ریزی و توسعه فرماندار یزد و با حضور اعضای کارگروه در محل سالن ولایت فرمانداری یزد برگزار شد.. دلایل عدم جذب مطلوب تسهیلات خانگی معرفی شده به بانک های عامل

دلایل عدم جذب مطلوب تسهیلات خانگی معرفی شده به بانک های عامل مهمترین دستور کار این نشست بود.