گزارش_تصویری

پاسخگویی مستقیم فرماندار یزد به اقشار مختلف مردم شهرستان

یکشنبه های خدمت

به گزارش روابط عمومی فرمانداری یزد ، مدرسی فرماندار شهرستان به منوال یکشنبه های هر هفته، این هفته نیز به صورت مستقیم با مردم دیدار کرد.