به ریاست فرماندار شهرستان یزد

هجدهمین نشست شورای مسکن و پنجمین جلسه ستاد بازآفرینی شهری شهرستان برگزار شد

بررسی اقدامات صورت گرفته توسط ادارات ذیربط در راستای اجرای برنامه های ستاد بازآفرینی شهری و بررسی چگونگی پیشرفت پروژه های نهضت ملی مسکن مهمترین مباحث مطرح شده در این نشست بود.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان یزد پنجمین نشست ستاد بازآفرینی شهری شهرستان یزد و هجدهمین جلسه شورای مسکن شهرستان به ریاست سیدمحمدرضا مدرسی فرماندار و با حضور محمدجوادآقایی معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری یزد، بخشداران مرکزی و اکرم آباد، شهرداران مناطق و سایر اعضا در محل سالن ولایت فرمانداری یزد برگزار شد .

بررسی اقدامات صورت گرفته توسط ادارات ذیربط در راستای اجرای برنامه های ستاد بازآفرینی شهری

بررسی چگونگی پیشرفت پروژه های نهضت ملی مسکن مهمترین مباحث مطرح شده در این نشست بود.