با هدف شناسایی افراد محروم از سواد

نشست شورای پشتیبانی سواد آموزی شهرستان یزدبرگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان یزدصبح امروز  نشست شورای پیشتیبانی سواد آموزی شهرستان به ریاست ابوالفضل اکبری معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری شهرستان یزد با حضور اعضای این شورا در محل سالن ولایت فرمانداری یزد برگزار شد.

پیگیری نخستین فراخوان بین المللی رهیافت های نوین سواد آموزی در زیست بوم جدید(رسا)

پیگیری فایل اطلاعات افراد موجود در سامانه سوادآموزی و تعییین وضعیت آنان از نظر سطح و مشکلات آموزش دهندگان در انجام این پایش

درخواست پیشنهاد راهکارهای عملی و اجرایی دستگاه ها جهت شناسایی افراد محروم از سواد و معرفی این افراد برای جذب و آموزش به اداره سواد آموزی و مناطق و نواحی

از مهمترین دستورکار های این نشست بود.