بخشدار مرکزی یزد:

به گزارش روابط عمومی فرمانداری یزد، حسین عسکرزاده در مصاحبه با روابط عمومی فرمانداری با بیان اینکه نتایج طرح سرشماری عمومی کشاورزی، گامی بلند برای توسعه بهینه در بخش کشاورزی است افزود: امروز براساس اسناد موجود سهم بخش کشاورزی درتولید ثروت ملی ، اقتصاد ، مدیریت آب و نهاده های کشاورزی و تولید ناخالص داخلی تاثیر فراوانی دارد.

وی در ادامه با اشاره به اجرای مطلوب طرح سرشماری عمومی کشاورزی در روستاهای بخش مرکزی یزد گفت: در طرح سرشماری عمومی کشاورزی همه افراد اعم از اعضای شوراهای اسلامی روستا، دهیاران با یک تعامل سازنده و مستمر در این خصوص فعالیت نموده اند.

بخشدار مرکزی یزد با اعلام اینکه بهره برداران، همکاری خوبی با مأموران آمارگیر سرشماری عمومی کشاورزی داشته اند خاطرنشان کرد خوشبختانه با بیان اهمیت نتایج حاصل از اجرای طرح سرشماری کشاورزی در برنامه ریزی های کلان به مردم قبل از اجرای این طرح و همچنین آموزش هاي موثر به ماموران آمارگير با کمترین مشکل در زمینه ارائه آمار و اطلاعات صحیح مواجه بوده ایم.

عسکرزاده همچنین گفت: به منظور شناسایی نقاط ضعف و قوت، اطلاع از پیشرفت کار و همچنین ارزیابی از اقدامات صورت گرفته جلساتی را به صورت مستمر با مأموران آمار گیر و اعضای ستاد شهرستان برگزار کرده ایم.