گزارش تصویری

مهار مجدد آتش سوزی سردخانه طراوت سبز واقع در شهرک صنعتی یزد

با حضور  فرماندار یزد و نمایندگان دستگاهای مرتبط آخرین وضعیت سردخانه طراوت سبز واقع در فاز یک شهرک صنعتی یزد بررسی و تدابیر لازم اتخاذ شد.