طی ابلاغی از سوی فرماندار یزد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری یزد ، محمود شاکری شمسی در این ابلاغ آورده است: با عنایت به سوابق ، تعهد و تجربیات ارزشمندتان ، جناب عالی را به سمت « مشاور فرماندار در امور اقتصاد ، صنعت و معدن » منصوب می نمایم.

امید است با اتکال به خداوند متعال و در ظل توجهات حضرت ولی عصر (عج) و تحت زعامت مقام معظم رهبری و با بهره گیری از حداکثر توان و پتانسیل های موجود شهرستان و با استفاده از ظرفیتهای بخش خصوصی ، تشکل های صنعتی ، معدنی  و کارگری و توجه به مقوله « آمایش سرزمین» در گسترش سرمایه گذاری و توسعه صنعتی با رویکرد صنعت پاک و فناوری های جدید در اجرای سیاست های دولت تدبیر و امید موفق و مؤید باشید.

سوابق کاری و اجرایی:

-مشاور صنعتی و معدنی استاندار یزد از سال 75 الی 87

- رئیس کمیسیون کارگری شورای تأمین استان از سال 77 الی 85

- مدیر کل دفتر برنامه ریزی و هماهنگی امور اقتصادی استانداری از سال 80 الی 85

- مسئول اتاق سرمایه گذاری استان از سال 81 الی 86

- نماینده سازمان جلب حمایت از سرمایه گذاری خارجی در استان (وابسته به وزارت امور اقتصادی و دارایی) از سال 83 الی 86

- نماینده ستاد حمایت از ایرانیان خارج از کشور از سال 83 الی 86