طي ابلاغي از سوي فرماندار

به گزارش روابط عمومي فرمانداري يزد ، محمود شاكري شمسي در اين ابلاغ آورده است : با عنايت به تعهد و شايستگي جناب عالي و تجارب ارزنده شما ، به موجب اين ابلاغ با حفظ پست سازماني به عنوان « رئيس دفتر فرماندار» منصوب مي شويد.

هماهنگي بين دفاتر زير مجموعه، تقويت ارتباط با ادارات و نهادهاي استان و شهرستان و برنامه ريزي به منظور حصول بهتر اهداف فرمانداري از وظايف جناب عالي خواهد بود.

اميد است با اتكال به خداوند متعال و استعانت از حضرت ولي عصر (عج) در انجام امور محوله تحت رهبري هاي مقام معظم رهبري و در چارچوب سياست هاي دولت تدبير و اميد موفق و مؤيد باشيد.